Extracomm Products

ExtraFax, Lotus Notes ve Domino sunucu sistemleri için özel olarak tasarlanmış, İstemci – Sunucu mimaride çalışan bir Faks Sunucu yazılımıdır. Extrafax, müşterileri için sadece mevcut mesajlaşma sistemlerine entegre olacak bir faks haberleşmesini maliyet/performans bazlı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, Bayilerin, kendi uygulama çözümlerini de faks metodu ile genişletmesine ve ilerletmesine olanak sağlar. SecurTrac, Domino uygulamalarının ve e-posta sisteminin güvenliğini artıran , bir Native (Yerel) Domino modülüdür. SecureTrac, elektronik doküman veya e-postaların yaşam döngüsü boyunca, izlenmesi ve takibini sağlamak için dizayn edilmiştir. Aynı zamanda, tesbit edilmiş saldırılara karşı, system yöneticilerini uyaran mekanizmalara da sahiptir.SecurEsign, E-İmza uygulaması kullanan şirketlerin, hassas ve değerli olan uygulamaları için güçlendirilmiş güvenlik ve doğrulama özellikleri ile güvenli kullanım sağlar. İş akışları, kağıtsız ofis ortamları ve doküman imzaları, Veritabanı Uygulama lmzaları ve Veri kayıtlarının, ekleme, modifiye etme, yenileme gibi işlemleri için uygun çözümleri içermektedir.
More Information in EnglishMore Information in EnglishMore Information in English