Extracomm Products

ExtraFax to oprogramowanie w technologii klient-serwer dedykowane dla systemu Lotus Notes oraz Domino. ExtraFax umożliwia klientom zintegrowanie komunikacji faksowej z systemem pocztowym w łatwy i efektywny sposób, a ponadto pozwala na zastosowanie komunikacji faksowej w indywidualnych aplikacjach, dostosowanych do potrzeb klienta.SecurTrac jest dodatkowym modułem serwera Domino rozszerzającym ochronę aplikacji dla Domino oraz systemu pocztowego. Głównym celem SecurTrac jest śledzenie cyklu obiegu dokumentu elektronicznego lub też wiadomości e-mail jak również alarmowanie administratorów systemu o wykrytych próbach włamania do systemu.SecurEsign umożliwia firmom wykorzystanie podpisu elektronicznego do: zwiększenia bezpieczeństwa i wzmocnienia poziomu weryfikacji dostępu do kluczowych zasobów firmy. Zapewnia zgodność z wymogami odnośnie autoryzacji, podpisy elektroniczne na dokumentach w systemach typu Workflow i "biuro bez papieru" oraz śledzenie podpisu w aplikacjach w trakcie dodawania i modyfikacji rekordów.
broszura w formacie PDF

wersja testowa

więcej informacji w języku angielskim
broszura w formacie PDF

wersja testowa

więcej informacji w języku angielskim
wersja testowa

więcej informacji w języku angielskim